top of page
חלוקת חלות למשפחות הדרום
סדנאות בקבוצות קטנות לילדי הדרום
יום מלחמה 19

שמחה לחיים עוזרת ל-1700 איש, מנתיבות ושדרות, שהגיעו זה עתה לבני ברק, שמחה לחיים מכינה חבילות לבני 0-99!

קיבוץ חניתה

​ספרייה לילדי קיבוץ חניתה בגבול לבנון

מבצע טדי

צעצועי חיבוק הוצעו לתינוקות המאושפזים כדי לנחם אותם במהלך שהותם בבית החולים.
תודה לכל התורמים!  
ניצלנו את ביקורנו לראות את החדר מצויד במכשיר הסנוזלן, אותו מימנה עמותת שמחה לחיים בתקופת הקורונה ומסייע לילדים רבים בטיפול קשה.

bottom of page