top of page
Logo.png

הפרויקטים השונים שלנו

h2.jpg

פרויקט בתי חולים

 לעזור להם, כדי לטפל בהם  טוב יותר

לתת להם רגעי אושר

פרויקט יתומים

תמכו בהם להתקדם ולפרוח ....

orphelins.jpeg
NEC.jpeg

פרויקט לילדים במצוקה

וודאו שהם לא מתגעגעים לשום דבר ...

פרוייקט: פגיעות ילדים בטרור

תביא להם שמחה ונוחות

פרויקט: מרכזים מתמחים

הקלו עליהם בחיי היומיום שלהם ...

bottom of page