top of page
Logo.png

בית ספר יח"ד תל אביב פרויקט: ציוד ספורט

שמחה לחיים הגיעה לצייד בית ספר ישראלי נפלא המנוהל על ידי הרב ברדה
זהו בית ספר בו הילדים באים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בעיקר יתומים או ילדים חד-הוריים (ללא אבא).
לבית הספר אין כסף לשלם עבור מורה לספורט.
החלטנו לפנק אותם ולמלא את החצר שלהם עם שולחנות פינג פונג, כלובי כדור רגל, שולחן כדור רגל, סלי כדור סל וכדורים ... ומשחקים רבים אחרים.
עד שנוכל למצוא להם מימון או בוגרי מאמני ספורט שירצו להציע להם שעה אחת של ספורט בשבוע!
הרב ברדה הוא מנהל מהמם ויוצא דופן שאימץ את הילדים האלה ונתן להם את החינוך הטוב ביותר עם רמת השכלה גבוהה.
פעולה זו מוקדשת לרפואה שלמה של ילדה סיוון בת יעל ושל תינוקת אווה חיה בת ציפורה. 
ילדי בית הספר יקראו תהילים עבורן .
שהשם יתן להן רפואה שלמה ומהירה
. אָמֵן

בית ספר יח"ד תל אביב פרויקט: ציוד ספורט

שמחה לחיים הגיעה לצייד בית ספר ישראלי נפלא המנוהל על ידי הרב ברדה
זהו בית ספר בו הילדים באים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בעיקר יתומים או ילדים חד-הוריים (ללא אבא).
לבית הספר אין כסף לשלם עבור מורה לספורט.
החלטנו לפנק אותם ולמלא את החצר שלהם עם שולחנות פינג פונג, כלובי כדור רגל, שולחן כדור רגל, סלי כדור סל וכדורים ... ומשחקים רבים אחרים.
עד שנוכל למצוא להם מימון או בוגרי מאמני ספורט שירצו להציע להם שעה אחת של ספורט בשבוע!
הרב ברדה הוא מנהל מהמם ויוצא דופן שאימץ את הילדים האלה ונתן להם את החינוך הטוב ביותר עם רמת השכלה גבוהה.
פעולה זו מוקדשת לרפואה שלמה של ילדה סיוון בת יעל ושל תינוקת אווה חיה בת ציפורה. 
ילדי בית הספר יקראו תהילים עבורן .
שהשם יתן להן רפואה שלמה ומהירה
. אָמֵן

בית ספר יח"ד תל אביב פרויקט: ציוד ספורט

שמחה לחיים הגיעה לצייד בית ספר ישראלי נפלא המנוהל על ידי הרב ברדה
זהו בית ספר בו הילדים באים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בעיקר יתומים או ילדים חד-הוריים (ללא אבא).
לבית הספר אין כסף לשלם עבור מורה לספורט.
החלטנו לפנק אותם ולמלא את החצר שלהם עם שולחנות פינג פונג, כלובי כדור רגל, שולחן כדור רגל, סלי כדור סל וכדורים ... ומשחקים רבים אחרים.
עד שנוכל למצוא להם מימון או בוגרי מאמני ספורט שירצו להציע להם שעה אחת של ספורט בשבוע!
הרב ברדה הוא מנהל מהמם ויוצא דופן שאימץ את הילדים האלה ונתן להם את החינוך הטוב ביותר עם רמת השכלה גבוהה.
פעולה זו מוקדשת לרפואה שלמה של ילדה סיוון בת יעל ושל תינוקת אווה חיה בת ציפורה. 
ילדי בית הספר יקראו תהילים עבורן .
שהשם יתן להן רפואה שלמה ומהירה
.
אָמֵן

בית ספר יח"ד תל אביב פרויקט: ציוד ספורט

שמחה לחיים הגיעה לצייד בית ספר ישראלי נפלא המנוהל על ידי הרב ברדה
זהו בית ספר בו הילדים באים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בעיקר יתומים או ילדים חד-הוריים (ללא אבא).
לבית הספר אין כסף לשלם עבור מורה לספורט.
החלטנו לפנק אותם ולמלא את החצר שלהם עם שולחנות פינג פונג, כלובי כדור רגל, שולחן כדור רגל, סלי כדור סל וכדורים ... ומשחקים רבים אחרים.
עד שנוכל למצוא להם מימון או בוגרי מאמני ספורט שירצו להציע להם שעה אחת של ספורט בשבוע!
הרב ברדה הוא מנהל מהמם ויוצא דופן שאימץ את הילדים האלה ונתן להם את החינוך הטוב ביותר עם רמת השכלה גבוהה.
פעולה זו מוקדשת לרפואה שלמה של ילדה סיוון בת יעל ושל תינוקת אווה חיה בת ציפורה. 
ילדי בית הספר יקראו תהילים עבורן .
שהשם יתן להן רפואה שלמה ומהירה
. אָמֵן

בית ספר יח"ד תל אביב פרויקט: ציוד ספורט

שמחה לחיים הגיעה לצייד בית ספר ישראלי נפלא המנוהל על ידי הרב ברדה
זהו בית ספר בו הילדים באים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בעיקר יתומים או ילדים חד-הוריים (ללא אבא).
לבית הספר אין כסף לשלם עבור מורה לספורט.
החלטנו לפנק אותם ולמלא את החצר שלהם עם שולחנות פינג פונג, כלובי כדור רגל, שולחן כדור רגל, סלי כדור סל וכדורים ... ומשחקים רבים אחרים.
עד שנוכל למצוא להם מימון או בוגרי מאמני ספורט שירצו להציע להם שעה אחת של ספורט בשבוע!
הרב ברדה הוא מנהל מהמם ויוצא דופן שאימץ את הילדים האלה ונתן להם את החינוך הטוב ביותר עם רמת השכלה גבוהה.
פעולה זו מוקדשת לרפואה שלמה של ילדה סיוון בת יעל ושל תינוקת אווה חיה בת ציפורה. 
ילדי בית הספר יקראו תהילים עבורן .
שהשם יתן להן רפואה שלמה ומהירה
. אָמֵן