top of page

i24 News - Fevrier 2024 : 

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

151136710_3203358266557424_2670666826647

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

149070635_471088604266151_27556245533927

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

photo 4 article SL.png

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

Photo 5 article SL.png

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

logo Simha Lehaim.jpeg

.לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא פצים אישיים
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

Hungry : Petite fille cherchant de la nourriture dans le frigo vide de sa maison. Crédit: Rafaelbenari © 123RF.com

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

.לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא פצים אישיים
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

131366880_435041437870868_31738004843902

.לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא פצים אישיים
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

IMG-20201208-WA0132-640x400.jpg

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

f6bb55703ee6fd088506d72439280acb.jpg

לילדים המאושפזים במצב חירום במרכז הרפואי סוראסקי, דנה דואק איכילוב, בתל אביב.
כשילד מגיע במצב חירום עם משפחתו וצריך לאשפז אותו, זה לא היה מתוכנן ... הם מגיעים ללא חפצים אישיים.
היום שמחה לחיים התמודדה עם האתגר של הפרויקט חסר התקדים הזה בישראל, שצוות שירותי הבריאות באיכילוב היה להוט להציע לילדים ולהוריהם, "ערכות היגיינה" המורכבות ממברשות שיניים, משחות שיניים , סבון, ג'ל מקלחת, שמפו, קרם גוף, מגבונים, מתנות ... כל מה שצריך ללילה ראשון שם.
אנו גאים ששמחה לחיים נתמכה על ידי חברה ישראלית ״קורפורל״ שמנהלה דניאל מרציאנו, ספק המלונות הגדולים בישראל. תודה על הנדיבות שלך

golda magazine.jpg
bottom of page